U. DE DOLOR

Campaña Contra el Dolor


D'INTERÈS

Consulti amb els nostres especialistes les possibilitats reals de tractament del dolor. No renuncii a conseguir una millor calitat de vida.


PREGUNTES ASSISTENCIALS MÉS FREQÜENTS

 

Com puc demanar visita?

Les nostres visites són totes programades, amb excepció de les urgències que haurien de dirigir-se al Servei d’Urgències de la Clínica CIMA.

Per sol·licitar dia i hora de visita cal trucar a la nostra Seu Central de Clínica CIMA: Telf. 93.55.22.700.

Amb qui hauria de demanar visita?

La primera visita sempre la realitza un especialista de reumatologia del notre equip.

A partir d’aquesta primera visita l’informen de quina és la seqüència a seguir en el seu cas concret. A més a més, si el seu cas ho requereix, ja es comentarà en la sessió clínica de l’equip.

Ja que vinc a Barcelona no poden visitar-me tots junts?

Segurament això no tindria massa sentit. El professional que realitza la primera visita ja coneix totes les malalties i quasi amb tota seguretat necessitarà sol·licitar-li proves complementàries, tests psicològics, etc... que el mateix malalt haurà de realitzar. Per tant, en la visita successiva ja es disposarà de més informació i es podrà  fer amb millors garanties una derivació a una altra visita d’especialista.

Què passa si tinc una urgència?

És convenient que ens truqui immediatament i sol·liciti parlar amb qualsevol especialista del nostre equip, així li indicarem el procediment a seguir. Si no ens localitza per qualsevol motiu, dirigeixis directament al Servei d’Urgències de la Clínica CIMA (Passeig Manuel Girona 33- Planta -1- accés directe amb cotxe) i sol·liciti ser atès pel servei de Reumatologia.

Quina és la durada d’una visita?

El facultatiu d’IFR disposa (excepte en casos de força major) d’aproximadament 60 minuts per la seva primera visita i entre 20 i 30 minuts per la successiva. Aquest temps però, poden modificar-se lliurement en funció de les necessitats de cada cas.

Quins són els honoraris ?

Els nostres honoraris estan clarament indicats en la nostra pàgina assistencial, consulti l’enllaç intern.

També atenem visites a través de diverses entitats asseguradores o mútues que disposen de concert amb la Clínica CIMA. Aquestes visites, però, només són ateses a la mateixa Clínica CIMA. Li recomanem que consulti al servei d’Atenció al Client de la Clínica CIMA (Telf: 93.55.22.700) o amb la seva entitat asseguradora, la assegurar la cobertura de serveis en cada cas concret, doncs poden ser  modificades sense previ avís per part de les mateixes entitats asseguradores.

La Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica per les característiques especials de complexitat d’aquesta malaltia no està inclosa en els nostres convenis mutualistes.

Pot consultar un llistat aproximat d’entitats concertades a la Web de la Clínica CIMA:

http://www.cimaclinic.com/plantillas/plant_l1.asp?contenidoc=1&menu=m42

Realitzen algun tipus de descompte?

Creiem que els nostres honoraris estan ja molt  ajustats a la nostra feina i dedicació però, per fomentar l’adscripció de malalts a algunes associacions de malalts, realitzem un descompte del 50% en la primera visita a aquells malalts que estan afiliats a les associacions que mantenen un acord de rigor científic. La seva associació els podrà informar.

Com puc demostrar que estic afiliat a alguna associació?

Cal presentar una carta  de l’associació on  consti que vostè, a data d’avui, és membre d’aquella associació en qüestió.

Totes les associacions formen part d’aquest programa de descompte?

No. Aquest programa de descompte no depèn de les associacions sinó d’Institut Ferran de Reumatologia.

Institut Ferran de Reumatologia no recomana totes les associacions ni coincideix amb el plantejament de totes elles, i per tant només ofereix aquest benefici a aquelles associacions que han subscrit un acord de rigor científic amb nosaltres.

Quant temps cal esperar per ser visitat?

Això depèn. Hi ha èpoques de l’any en que la demanda d’assistència reumatològica augmenta, com per exemple entre finals d’octubre a finals de Febrer, però pràcticament sempre, la nostra llista d’espera és bastant important amb una mitjana de 30 dies (a l’hivern pot augmentar a 2 mesos).

Si pensa veritablement que el seu cas és una urgència, digui-ho quan truqui per demanar hora o bé vagi al Servei d’Urgències de la Clínica CIMA i demani que la seva assistència sigui revisada pel Servei de Reumatologia.

Puc anar demanant alguna prova o analítica per avançar temps abans d’assistir a la consulta?

La primera visita és imprescindible  per orientar el cas de cada malalt. En medicina és difícil generalitzar i més en reumatologia.

On em poden realitzar les exploracions complementàries o proves diagnòstiques?

On vostè vulgui. El metge es limitarà a  sol·licitar-li aquelles proves que cregui imprescindibles per orientar el seu cas i vostè podrà realitzar-les on vulgui, per exemple, sol·licitar-les  de forma documentada al Servei Sanitari Públic o a les entitats  asseguradores privades (si disposa d’elles). Si vol, es poden realitzar a la Clínica CIMA o a altres centres especialitzats.

Quant em costaran les proves?

No podem saber-ho sense efectuar la primera visita i en ocasions fins i tot és necessari alguna visita successiva. IFR només orienta però no realitza ni factura cap exploració complementària. És clar que vostè ha d’optar per realitzar-les on l’import econòmic sigui menor.

Si vol informació sobre el cost de les proves a la Clínica CIMA pot sol·licitar informació a través del Servei d’Atenció al Client de la Clínica CIMA a:

https://www.cimaclinic.com/formularios/form_registro.asp 

Es realitza algun tipus de visita per psicòleg o psiquiatra?

En moltes malalties cròniques és necessari o convenient descartar patologia psicològica i psiquiàtrica concreta o fins i tot elaborar un perfil psicològic del malalt per poder atendre’l millor. Si el metge d’IFR durant la primera visita estima que és necessària aquesta valoració, li sol·licitarà que ompli una completa bateria  de tests Psicològics que el nostre equip de psicòlegs corregirà. Aquesta correcció té un cost de 30 euros i permet determinar si vostè necessita alguna ajuda o visita especialitzada.

Si vostè no desitja omplir aquesta bateria de test pot aportar-nos un informe del seu psicòleg o psiquiatra habitual per completar la nostra informació clínica.

En algunes malalties serà convenient la realització de proves neurocognitives específiques.

Quants dies hauria d’estar a Barcelona?

L’experiència ens ha demostrat que el més pràctic és fer una primera visita única, tenint previst una nit d’estada a Barcelona per si al matí següent cal fer alguna prova específica. Habitualment però després de la primera visita i amb les peticions de les proves complementàries vostè podrà tornar a la seva província per fer-se-les i una vegada realitzades tornarà a la nostra consulta.

Cal portar còpies de les meves proves i informes?

Sí, seria convenient. IFR dona un gran valor a l’opinió clínica de tots els companys i el fet de disposar d’un conjunt de proves complementàries ens estalvia a tots molt de temps. És convenient que realitzi fotocòpies de tota la documentació que tingui i ens l’aporti el dia de la primera visita.

Podré tenir un informe?

A la primera visita només li entregarem un llistat de peticions en funció de la valoració clínica. Quan s’hagi acabat el procés de diagnòstic ens pot demanar un informe mèdic que elaborarem amb molt de gust.

Els nostres informes són molt detallats i requereixen una feina complementària important per part del metge, cosa que comporta una facturació afegida (entre 60-100 euros segons l’especialitat). Aquesta quantitat es factura només per informes amplis  i detallats, una breu nota diagnòstica o evolutiva  que es realitzi durant la visita no té cap cost afegit.

No realitzem informes amb una única visita ni tampoc si el temps transcorregut des de l’últim control és superior a sis mesos.

El temps mínim que es requereix per la realització d’un informe detallat és de 15 dies.

A qui hauria de sol·licitar el meu informe mèdic?

Els informes mèdics són emesos per Institut Ferran de Reumatologia que és l’organització assistencial acreditada per aquesta tasca, independentment de qui sigui, en cada moment, el seu metge.

El més pràctic és que sol·liciti l’informe directament a les nostres administratives (Telf: 93 55 22 700) i elles faran arribar la sol·licitud a  l’equip metge que l’ha d’elaborar.

Recordi que si fa més de 6 mesos que no ha estat visitat personalment no podrem realitzar un informe actualitzat.

Podran vostès ser perits mèdics en el meu judici?

Nosaltres no ens dediquem a fer informes o peritatges, sinó que només ens dediquem a la medicina assistencial i  a intentar millorar la qualitat de vida dels nostres malalts. És cert però, que el peritatge judicial és una part del procés d’ajuda al malalt i si ens ho demana intentarem fer-ho amb les limitacions pròpies de la nostra agenda. De totes maneres no li podem garantir fer-ho però sí podem assessorar a qualsevol company perquè pugui efectuar el seu peritatge.

El metge que realitzi el seu peritatge no pot ser, per ètica i imperatiu legal, el mateix metge assistencial.

La seva opinió té més validesa que la d’altres metges?

No en absolut. Tots els llicenciats en medicina poden atendre malalts amb garanties de qualitat. La discrepància entre metges forma part de l’essència de la medicina, que no és una ciència exacta. IFR respecta absolutament les opinions mèdiques d’altres companys.

IFR té per costum no interferir en l’assistència que un company està realitzat a un malalt i si ens sol·licita una segona opinió li donem però cal evitar el perjudici que pot ocasionar una direcció mèdica múltiple i no coordinada.

Quins tipus de tractament utilitzen?

IFR treball a l’entorn de la Medicina Basada en l’Evidència i dins el màxim respecte a qualsevol altre plantejament. Els tractaments que es poden rebre a IFR són els mateixos que pot oferir-li qualsevol altre metge especialista però amb una especial atenció a un veritable plantejament integrat. IFR no planteja tractaments sense base científica sòlida o amb nivells baixos d’evidència.

És convenient que porti els fàrmacs que prenc?

No és necessari portar físicament els fàrmacs però sí portar-los anotats, tant els actuals com un petit resum dels que ha realitzat en els últims temps.

Té sentit que vingui fins a Barcelona per visitar-me?

En general no hauria de ser així i vostè hauria de tenir dret a rebre una assistència de qualitat i satisfactòria, no només a nivell científic sinó també humà, sense haver de fer un desplaçament important o amb un cost afegit. A la pràctica no sempre això és possible i en aquests casos creiem que pot tenir sentit desplaçar-se a un Centre de qualitat en reumatologia. L’objectiu però, hauria de ser trobar una orientació diagnòstica fidel i després poder seguir el tractament i el seguiment mèdic el més proper possible del seu domicili i àmbit familiar.

Tots els malalts que els visiten queden satisfets?

Una gran majoria sí, però no tots. La nostra organització encara que té com objectiu evitar al màxim els errors que puguin comportar problemes als malalts, no sempre ho aconsegueix. En aquests casos sempre agraïm als malalts que ens informin de les deficiències detectades en qualsevol part del procés assistencial per poder solucionar-les.

Si ho desitja pot formular les seves queixes a través del nostre Cap assistencial o del Defensor del Malalt.

El meu advocat vol que modifiquin algunes parts del meu informe, o faran?

La nostra impressió i judici clínic no és modificable per criteris no facultatius, però no tindrem cap problema per parlar amb ell i argumentar-li la nostra valoració.

Cal tenir present alguna mesura especial en la meva primera visita?

Alguns dels  nostres malalts presenten uns quadres complexes anomenats “Sensibilitat química múltiple” o “Sensibilitat ambiental idiopàtica” que els fa molt sensibles a les olors entre altres coses. Agrairíem ho tingués present i vingui sense perfums o colònies.

Recordi que durant la visita haurà de despullar-se, doncs la visita reumatològica requereix una exploració detallada del sistema músculo-esquelètic.

El metges de IFR són tots especialistes?

Sí, tots els metges d’IFR són llicenciats i han realitzat posteriorment els anys d’especialització reglamentaris.

Què passa si no puc venir a la cita?

Agrairíem ens ho comuniqués el més aviat possible perquè així un altre malat pot beneficiar-se d’avançar la seva visita. Si no en avisa amb un mínim de 24 hores, haurem de cobrar-li el 50% del cost de la visita en la seva propera visita.

Em costa molt posar-me en contacte amb el metge que em va atendre a IFR.

És normal. Cada dia atenem molts malalts i a més a més de l’assistència clínica, els metges dediquen molt temps a mantenir activitat científica, a fer sessions clíniques, a elaborar informes, etc....

És convenient que insisteixi o que es dirigeixi a nosaltres a través del e-mail o del Fòrum de malalts - http://es.groups.yahoo.com/group/Reumatologia_Experimental/ -

Si té una urgència cal posar-se en contacte telefònicament amb els nostres centres o cal dirigir-se directament al Servei d’Urgències de la Clínica CIMA (Passeig Manuel Girona 33, Barcelona).

Ja vaig enviar els resultats de les meves proves complementàries però no m’han contestat.

És possible que en la seva visita se li demanessin proves que per la seva comoditat i per reduir cost podés fer-se a la seva ciutat. Posteriorment, quan les tingués totes calia remetre-les per missatger (mai per correu certificat) al seu metge, esperar 15 dies i trucar-lo per seguir les seves noves instruccions. És possible que hagi de trucar en diverses ocasions per poder localitzar-lo en un moment amb disposició per poder parlar per telèfon.

No esperi que el truquem espontàniament perquè la nostra càrrega assistencial no ens ho permet.

 

Copyright  © 1999-2006 . Institut Ferran de Reumatologia, S.L. Última Modificació: 19/01/2008
 

Página Principal , Bienvenida del Director Médico , Datos Legales , Créditos , Divulgación y Actividades Públicas del IFR , Solicitar una conferencia , IFR en la radio , Telemedicina , Portal Asistencial , Centros del IFR , Información de Enfermedades , Equipo Médico del IFR , Obra Social , Encuestas , Curiosidades , Mi primera visita... , Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación "FisioCIMA" , Concertar visita presencial con el IFR , Mapa de acceso a la Clinica CIMA , Mapa de acceso a la Sede Central del IFR , Unidades Asistenciales , Reumatología , Novedades en Reumatología , Información sobre enfermedades , Capilaroscopia, Lavado Articular , Artritis Reumatoide , Hombro Doloroso , Distrofia Simpático Refleja , Síndrome de Sjögren , Esclerodermia , Síndrome de Behçet , Artrosis , Rizartrosis (Artrosis del Pulgar) , Hallux valgus (Juanetes) , Lupus Eritematoso Sistémico , Espondilitis Anquilosante , Artritis Psoriásica , Polimialgia Reumática , Fibromialgia y SFC , Fibromialgia , Síndrome de Fatiga Crónica , Encefalomielitis Miálgica , Auto-Test Fibromialgia , Auto-Test Síndrome Fatiga Crónica , Novedades en Fibromialgia , Novedades en Sd.Fatiga Crónica , Fibroanálisis , Síndrome de Piernas Inquietas , Trastornos del Sueño , Grupos de ayuda y de ejercicio , Información para médicos , Terapia Celular , Hiperlaxitud , Unidad de la Espalda , Cervicalgia (Dolor Cervical) , Rectificación de la columna cervical , Esguince o latigazo cervical , Dorsalgia (Dolor Dorsal) , Lumbalgia (Dolor Lumbar) , Hernia Discal , Síndrome Facetario , Escoliosis , Contracturas , Consejos para la Espalda , Dolor Crónico , Acupuntura , Inmunotoxicología , Reumatología Pediátrica , Psicología Clínica , Test Depresión , Tests Ansiedad, Estrés , Test de Sueño , Test de Hipersomnia , Neurocirugía (NMI) , Malformación de Arnold Chiari , Síndrome del Tunel Carpiano , Genética , Osteoporosis , Portal de Investigación , Información básica para médicos (SFC y FM) ,Espiditest ® (Test Calidad de Vida Paciente con Dolor) , Medicina Basada en la Evidencia (MBE) , Páginas reservadas , Portal de Docencia , Foro de Pacientes , Enlaces Externos , Telemedicina , Ayúdanos , Webmaster (comentarios) , Mapa de la web (Vd. está aquí)